Chứng Chỉ TUV

 

Tất cả sản phẩm của Bluechem đều đạt chứng nhận về An Toàn và Hiệu Quả của tổ chức TUV, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách về TUV để quý khách hiểu rõ hơn.

TÜVs (Hiệp hội kiểm tra kỹ thuật) là các tổ chức tại Cộng Hòa Liên Bang Đức làm việc để xác nhận sự an toàn của các sản phẩm của tất cả các loại để bảo vệ con người và môi trường chống lại các mối nguy hiểm. Là chuyên gia tư vấn độc lập, họ kiểm tra các loại cây trồng, xe có động cơ, các thiết bị và sản phẩm (ví dụ như hàng tiêu dùng) được yêu cầu giám sát. Việc nhiều công ty con của TÜVs cũng có thể đóng vai trò như các nhà phát triển dự án về năng lượng và giao thông, giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường, và là cơ quan cấp giấy chứng nhận. Nhiều tổ chức TÜV cũng cung cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế khác nhau, chẳng hạn như tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 (hệ thống quản lý chất lượng) và ISO / TS16949 (hệ thống quản lý chất lượng ô tô).

Website tham khảo của tổ chức TUV: 

http://www.tuv.com/en/corporate/business_customers/product_testing_3/our_ervices_1/certification_3/certification.html