Liên Hệ

Công Ty SXTM Phương Nam đơn vị uỷ quyền của Bluechem GROUP tại thị trường Việt Nam.

Địa chỉ: Số 32 Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Chi nhánh: Số 28 Giáp Hải 1, Phường Xương Giang, TP Bắc Giang

Hotline: 0966.731.288 – 0912.712.898

 

qưerqwerqwerqwe